Gården

Uppsala yrkesgymnasium Jälla har funnits som utbildningsenhet inom naturbruk sedan 1937. Idag ges gymnasial naturbruksutbildning i egen regi och i samarbete med Stiftelsen Jälla Egendom.

Stiftelsen Jälla egendom driver tillsammans med Uppsala yrkesgymnasium Jälla ett modernt jord- och skogsbruk. Arealen är fördelad enligt följande:

  • 320 ha åker
  • 40 ha naturbete
  • 225 ha skog

Marken består av egen mark samt arrenden.   

Kulturvärden

Skogen på Uppsala yrkesgymnaisum Jälla har genom nuvarande och tidigare skogsskötsel en stor del mycket värdefulla naturvärdesobjekt. Ett flertal registrerade nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten, likväl som ett antal områden med höga naturvärden.

Jällaområdet är en gammal kulturbyggd och innehar rikligt med spår av odling och bosättningar i området. Linnéstigen passerar genom fastigheten, likväl andra välbesökta vandringsleder. Det finns även ett väl utbyggt motionsspår på fastigheten.

Fastigheter

SJE omfattar ett stort antal byggnader.
På djurhållningssidan finns en mjölkladugård med plats för ca 130 mjölkande kor och 52 platser för kvigor. Denna byggnad uppfördes år 2008. På gården finns även en gammal båsladugård som byggdes 1992. På logen på gamla ladugården finns en hundträningsplan med konstgräs. 

I anknytning till båsladugården finns ett häststall med boxplats för 12 hästar. Detta byggdes 1995. I anslutning till båsladugård och stall finns uppvärmda undervisningsdelar. En gammal ladugård från 1960-talet finns på gården. Denna planeras att rivas till förmån för gårdens övriga behov. Då SJE inte längre bedriver svinproduktion är gårdens svinstall om 1200 kvm ombyggt till katthem, hunddagis, undervisning, omklädningsrum och fårstall.

Huset intill "svinhuset" innehåller flera verksamheter. Spannmålstork till lantbruksverksamheten, gym, lokaler för utbildning av försöksdjurs- och smådjursskötare samt klassrum för djurkurser på övervåningen. Gamla rättarlängan är en gammal lada som inhyser veterinärpraktik, tvättstuga samt lager för djurhuset och gårdsförråd. 

Ovanför ovan nämnda fastigheter ligger ett helt nybyggt hus (augusti 2016) innehållande maskinhall, verkstad, klassrum, motorsågsrum och tvätthall. Här finns även skolans bränsledepå.

Ridhuset (24*80) som finns på gården är mycket använt både av skola och privata tränare och verksamheter. Intill ridhuset finns ett gäststall samt en paddock.

Maskinpark

 

I dagsläget äger skolan majoriteten av maskinparken som hör till lantbruket. För utbildningen används 13 lantbrukstraktorer, 2 entreprenadmaskiner, 2 skördetröskor samt en mängd jordbruksredskap.

Djurhållning

 

På gården finns i dagsläget ca 130 mjölkkor och ca 100 djur i rekrytering, 20 tackor, 13 hästar samt diverse sällskapsdjur av alla slag.

Sysselsättning

Gården sysselsätter i dagsläget 12 personer under ledning av driftledare.

Uppdaterad: