Ansökningskoder

Kommunkod Uppsala 0380

Programkoder Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Bygg och anläggning BA-JÄL
El och energi EE-JÄL
Fordon och transport FT-JÄL
Naturbruk djur (häst, smådjur, hund) NBDJU-JÄL
Naturbruk lantbruk NBLAN-JÄL
Naturbruk skog NBSKO-JÄL
VVS och fastighet VF-JÄL
Uppsala gymnasiesärskola Jälla https://gymnasiesarskolan.uppsala.se/

Programkoder Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Hotell och turism HT-EKE
Restaurang och livsmedel RL-EKE
Bygg och anläggning – husbyggnad lärling BAHUS0L-EKE
Bygg och anläggning – mark och anläggning lärling BAMAR0L-EKE
Barn och fritid – Pedagogiskt arbete lärling BFPED0L-EKE
Fordon och transport – Personbil lärling FTPER0L-EKE
Handel och administration – handel och service lärling HAHAN0L- EKE
Hotell och turism – hotell och konferens lärling HTHOT0L-EKE
Hantverk – övriga hantverk lärling HV0000L-EKE
Restaurang och livsmedel – bageri lärling RLBAG0L-EKE
Restaurang och livsmedel – färskvaror delikatesser lärling RLFAR0L-EKE
Restaurang och livsmedel – kök och servering lärling RLKOK0L-EKE
VVS och fastighet – fastighet lärling VFFAS0L-EKE

Uppdaterad: