Elevhem

Uppsala yrkesgymnasiums elevboende är till för dig som har lång skolväg. Det ger bättre förutsättningar för dig att klara studierna.

Antalet platser är begränsade, det är kötid samt avstånd som avgör om man får boende på Jälla elevhem. Besked för de som sökt ges i maj-juni.
Vi skriver avtal för ett läsår i taget och därefter gör vi en översyn utifrån de förutsättningar som råder då. Det finns ingen garanti för boende under tre år på Jällas elevboende.

Pris boende

  • Enkelrum 2500 kronor per månad
  • Del i dubbelrum 2200 kronor per månad

Frukostkuponger finns att köpa hos husmor. Ingen extra avgift för hund tillkommer. För boende med häst tillkommer 200 kronor per månad. Elevhemmet är stängt alla helger och lov (gäller inte elever med häst).

Tillsyn

Tillsyn sker måndag - torsdag. Inga fasta tider, ofta med övernattning. Tre lärare på skolan har tillsyn en vecka i taget.

Eleverna städar regelbundet av köket. Toaletter städas på tilldelade städveckor. Det är viktigt att det sköts bra. Tillsynen städar korridor, trapphus, tv-rum, tvättstuga, all- och pingisrum.

Kl.23:00 ska de boende vara på sina rum och det ska vara tyst på elevehemmet. Är den boende inte mogen att efterleva de regler som finns, så bryts kontraktet och man får flytta ut med omedelbar verkan. Eleverna ska lämna boendet senast 17.00 på fredagar.

Kontakt

Christer Brandin
073–600 91 96
christer.brandin@skola.uppsala.se

Tillsynsmobilen: 073–600 91 94

Fler elevboenden i Uppsala

I Uppsala finns också elevhem på Töväders- och Solskensgatan, nära Gränby centrum. Där bor du i dubbletter, 3 - 4 bäddar med tillhörande kök, vardagsrum och toalett.

Kontakt till Uppsala Gymnasieboende:
Verksamhetschef, Johannes Kiefer
johannes@uppsalagymnasieboende.se
070-865 34 65 och 018-26 13 80

För elever med funktionsnedsättning

Elevhemsboende med personalstöd centralt i Uppsala.

Kontakt
Helén Hjalmarsson
helen.hjalmarsson@uppsala.se
018-727 54 81

 

Uppdaterad: