Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Jälla har funnits som skola sedan 1937 men gården har funnits ända sedan 1300-talet. På denna anrika gård erbjuder vi utbildningar med hög kvalité i en unik miljö där teori varvas med praktik. Mycket snack men framförallt mycket verkstad med andra ord.

Många olika typer av verksamheter och utbildningar finns samlade på samma skola och gård

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Individuella alternativet naturbruk
 • Introduktionsprogrammet fordon
 • Introduktionsprogrammet naturbruk
 • Naturbruksprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet

Övriga utbildningar på skolområdet

 • Gymnasial vuxenutbildning inom trädgård, Komvux
 • Gymnasiesärskolan, Fyrisskolan
 • Maskinförarutbildning, ME-skolan
 • Skogligt basår, SLU

Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet har flyttat till Jälla hösten 2019 där den nya skolbyggnaden står färdig. I anslutning till den kommer även en körplan för övningskörning av olika fordon att finnas.

Stiftelsen Jälla egendom driver tillsammans med Uppsala yrkesgymnasium ett modernt jord- och skogsbruk. Skogen har en stor del mycket värdefulla naturvärdesobjekt och ett flertal nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten.

På djurhållningssidan finns en mjölkladugård med plats för 130 mjölkande kor och 52 kvigor, en hundträningsplan med konstgräs, ett häststall med boxplats för 12 hästar och fårstall med 20 tackor. Ridhuset som finns på gården är väl använt både av skola och privata tränare och verksamheter. Intill ridhuset finns även ett gäststall samt en paddock.

För fordons- och transportprogrammet finns 3 stora verkstadshallar med tillhörande tvätthall. I anslutning till dessa finns omklädningsrum och klassrum.

Verkstaden

På gården finns också ett nybyggt hus som innehåller maskinhall, verkstad, klassrum, motorsågsrum och tvätthall anpassat för tyngre fordon. Skolan äger majoriteten av maskinparken som hör till lantbruket. För utbildningen används 13 lantbrukstraktorer, två entreprenadmaskiner, två skördetröskor samt en mängd jordbruksredskap.

Det finns även ett gym på gården och ett väl utbyggt motionsspår. 

Uppdaterad: