Bibliotek

Vårt bibliotek är öppet varje dag. Här kan du plugga, läsa böcker, dagstidningar och tidskrifter. Vi har ett flertal abonnemang på olika databaser.

Öppettider

Måndag-fredag 8.45–13.45.

Bibliotekarie på plats

Bibliotekarie finns tillgänglig måndag - torsdag.

Från våra datorer når du

Sök böcker i Uppsala yrkesgymnasium Ekebys bibliotekskatalog.

Nationalencyklopedin online

Artikelsök

Landguiden

Bibliotekarie

Christina Mattsson
7 november 2017