Uppsala yrkesgymnasium har delats upp i två skolor

Uppsala yrkesgymnasium har delats upp i två skolor och har två nya webbplatser.

27 april 2020