Erasmus+ APL Skogsbruk

Just nu har vi på Uppsala yrkesgymnasium Jälla, två elever som är här på tre veckors yrkespraktik inom skogsbruk.

Eleverna kommer från Yrkesakademin i Finland där vi har en av våra samarbetspartners inom Erasmus+ projektet. Killarna praktiserar med våra egna elever i Holmens skogar under överinseende av instruktörerna Roine och Erik. Båda killarna jobbar på mycket bra i skogen, enligt dem :)

Här kommer glada hälsningar från ”Kubikfabriken” från eleven Simon på skolans Tiger Cat och instruktören Erik.

Här skotar Christoffer virke i skolans Ponsse, tillsammans med några av våra egna elever.

Christoffer in action. Lugnt och stadigt går det!

Tack för  härliga bilder från Naturbruksprogrammets skogsbruksinriktning!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla ger vi våra naturbrukselever möjlighet att göra yrkespraktik i ett annat europeiskt land och där alla omkostnader är betalda via Erasmus+ projektet. Är du intresserad av att veta mer så kontakta Anneli Kvick som är  internationell koordinator på skolan Tel: 018 - 727 96 32 eller e-post: anneli.kvick@skola.uppsala.se   

  

6 februari 2020