Studievägledare

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla arbetar tre studie- och yrkesvägledare.

Petra Smith arbetar med eleverna på fordonsprogrammet, SPRINT och introduktionsprogrammen, Linnea Hedman med eleverna på natubruksprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt introduktionsprogrammet på Björkgatan.

Petra Smith

SYV, Fordon- och transportprogrammet, IMYRK Fordon, IMYRK Naturbruk samt SPRINT

Linnea Hedman

SYV, Naturbruksprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet samt IMYRK Bygg
4 april 2018