Skolledning

Programförkortningar som används här på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram (det står även en till programförkortning bakom som beskriver vilket program som avses, t ex IMBA, IMFT och IMNB)
  • IND = Individuella alternativet
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet

Kerstin Ahlstrand

Serviceteamets chef

Stefan Bergström

tf. Programrektor
BA, IMBA, IMVF, VF

Magnus Holt

tjl. Programrektor
BA, EE, IMBA, IMVF, VF

Helene Hålldin

Programrektor
EE, FT

Hugo Larsson Holmberg

Driftledare Gården

Anna-Karin Oterhals

Programrektor
IMNB, IND, NB
Uppdaterad: