Skolledning

Tommy Persson

Enhetsrektor

Lena Sahlin

Programrektor Yrkesintroduktion NB och FT, SPRINT och Fordon

Magnus Holt

Programrektor Naturbruk, Bygg- och anläggning och IMYRKBA

Arvid Örde

Driftledare

Kerstin Ahlstrand

Husmor
3 april 2018