Skolledning

Tommy Persson

Enhetsrektor

Lena Sahlin

Programrektor Fordons- och transportprogrammet, Yrkesintroduktion fordon, Språkintroduktion (SPRINT) och Yrkesintroduktion naturbruk

Magnus Holt

Programrektor Naturbruksprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet och Yrkesintroduktion bygg

Hugo Larsson-Holmberg

Driftledare

Kerstin Ahlstrand

Husmor
Uppdaterad: