Gården

Pär Andersson

Rättare

Håkan Brandén

Reparatör

Saga Haara

Djurskötare

Joacim Haraldson

Djurskötare

Jonas Jonasson

Djurskötare

Robert Karlsson

Djurhusföreståndare

Hugo Larsson Holmberg

Driftledare Gården

Malin Lindberg

Ladugårdsförman

Elin Lundqvist

Djurskötare

Lena Malmström

Djurskötare Häst

Veronica Nilsson

Stallförman
Uppdaterad: