Förstelärare och lektorer och deras uppdrag

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla finns fyra förstelärare och en lektor. Här nedan kan du hitta deras kontaktuppgifter samt läsa om deras uppdrag.

Jag heter Mariana Frodig och jag har arbetat på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla sedan 2001 och undervisar i ämnena biologi, matematik och naturvetenskap.

Mina uppdrag som förstelärare driver jag tillsammans med min förstelärarkollega Linda Hemström. Vi planerar och genomför naturbruksprogrammets kollegiala lärande tillsammans med våra kollegor samt sitter med i naturbruksprogrammets pedagogiska utvecklings- och ledningsgrupp. Vidare arbetar vi för att Uppsala Yrkesgymnasium Jälla bidrar till en hållbar utveckling genom certifieringen Grön Flagg. Sedan våren 2017 deltar vi även i en forskningscirkel tillsammans med kollegor från andra kommunala gymnasieskolor. Forskningscirkeln drivs i samarbete med Uppsala Universitet och KUPP (Kompetenscentrum Uppsala; Lärande för hållbar utveckling).
Förstelärare Mariana Frodig:
E-post: mariana.frodig@skola.uppsala.se

 

Jag heter Linda Hemström och jag har arbetat på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla sedan 2005 och undervisar i ämnena svenska och engelska.

Mina uppdrag som förstelärare driver jag tillsammans med min förstelärarkollega Mariana Frodig. Vi planerar och genomför naturbruksprogrammets kollegiala lärande tillsammans med våra kollegor samt sitter med i naturbruksprogrammets pedagogiska utvecklings- och ledningsgrupp. Vidare arbetar vi för att Uppsala Yrkesgymnasium Jälla bidrar till en hållbar utveckling genom certifieringen Grön Flagg. Sedan våren 2017 deltar vi även i en forskningscirkel tillsammans med kollegor från andra kommunala gymnasieskolor. Forskningscirkeln drivs i samarbete med Uppsala Universitet och KUPP (Kompetenscentrum Uppsala; Lärande för hållbar utveckling).
Förstelärare Linda Hemström
E-post: linda.hemstrom@skola.uppsala.se

 

Jag heter Anna Rollgard. I mitt uppdrag som förstelärare ingår att ta fram och genomföra kartläggningar för elever i behov av särskilt stöd för att nå ökad måluppfyllelse för denna elevkategori. Här handlar det ofta om att finna lämpliga kompensatoriska hjälpmedel. Vidare samverkar jag med andra IM-program och med det specialpedagogiska nätverket i kommunen för att kvalitetssäkra och likställa stödet eleverna får på Uppsala Yrkesgymnasium.
Förstelärare Anna Rollgard
E-post: anna.rollgard@skola.uppsala.se

 

Jag heter Max Michael. I mitt försteläraruppdrag ingår att utveckla och kvalitetssäkra Fordons- och transportprogrammet. Jag arbetar kollegialt med att förankra de arbetsformer som främjar elevernas måluppfyllelse och leder arbetet kring betyg och bedömning i fordonslärargruppen. Jag företräder även Fordons- och transportprogrammet i kommunikationen med samarbetspartners, andra skolor, företag och marknadsföring. Jag arbetar även med att koordinera uppstarten av skolans nya fordonsinriktning, Transport.
Förstelärare Max Michael
E-post: max.michael@skola.uppsala.se

 

Lektor Olle Nordberg
E-post: olle.nordberg@skola.uppsala.se 

Uppdaterad: