Förstelärare och lektorer och deras uppdrag

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla finns fyra förstelärare och en lektor. Här nedan kan du hitta deras kontaktuppgifter samt läsa om deras uppdrag.

Jag heter Mariana Frodig och jag har arbetat på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla sedan 2001 och undervisar i ämnena biologi, matematik och naturvetenskap.

Mina uppdrag som förstelärare driver jag tillsammans med min förstelärarkollega Linda Hemström. Vi planerar och genomför naturbruksprogrammets kollegiala lärande tillsammans med våra kollegor samt sitter med i naturbruksprogrammets pedagogiska utvecklings- och ledningsgrupp. Vidare arbetar vi för att Uppsala Yrkesgymnasium Jälla bidrar till en hållbar utveckling genom certifieringen Grön Flagg. Sedan våren 2017 deltar vi även i en forskningscirkel tillsammans med kollegor från andra kommunala gymnasieskolor. Forskningscirkeln drivs i samarbete med Uppsala Universitet och KUPP (Kompetenscentrum Uppsala; Lärande för hållbar utveckling).
Förstelärare Mariana Frodig:
E-post: mariana.frodig@skola.uppsala.se

 

Jag heter Linda Hemström och jag har arbetat på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla sedan 2005 och undervisar i ämnena svenska och engelska.

Mina uppdrag som förstelärare driver jag tillsammans med min förstelärarkollega Mariana Frodig. Vi planerar och genomför naturbruksprogrammets kollegiala lärande tillsammans med våra kollegor samt sitter med i naturbruksprogrammets pedagogiska utvecklings- och ledningsgrupp. Vidare arbetar vi för att Uppsala Yrkesgymnasium Jälla bidrar till en hållbar utveckling genom certifieringen Grön Flagg. Sedan våren 2017 deltar vi även i en forskningscirkel tillsammans med kollegor från andra kommunala gymnasieskolor. Forskningscirkeln drivs i samarbete med Uppsala Universitet och KUPP (Kompetenscentrum Uppsala; Lärande för hållbar utveckling).
Förstelärare Linda Hemström
E-post: linda.hemstrom@skola.uppsala.se

 

I mitt uppdrag som förstelärare ingår att ta fram och genomföra kartläggningar för elever i behov av särskilt stöd för att nå ökad måluppfyllelse för denna elevkategori. Här handlar det ofta om att finna lämpliga kompensatoriska hjälpmedel. Vidare samverkar jag med andra IM-program och med det specialpedagogiska nätverket i kommunen för att kvalitetssäkra och likställa stödet eleverna får på Uppsala Yrkesgymnasium./ Anna Rollgard
Förstelärare Anna Rollgard
E-post: anna.rollgard@skola.uppsala.se

 

Förstelärare Max Michael
E-post: max.michael@skola.uppsala.se

 

Lektor Olle Nordberg
E-post: olle.nordberg@skola.uppsala.se 

20 mars 2018