Elevhälsan

Lena Sahlin

Programrektor Fordons- och transportprogrammet, Yrkesintroduktion fordon, Språkintroduktion (SPRINT) och Yrkesintroduktion naturbruk

Magnus Holt

Programrektor Naturbruksprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet och Yrkesintroduktion bygg

Arvid Jägersson

Elevhälsosamordnare

Maria Löf

Skolsköterska Fordons- och transportprogrammet, Yrkesintroduktion fordon, Språkintroduktion (SPRINT), Naturbruksprogrammet, Yrkesintroduktion naturbruk

Sabrina Österman Pauksens

Skolsköterska Bygg- och anläggningsprogrammet och Yrkesintroduktion bygg

Linn Brandelius

Kurator Naturbruksprogrammet, Yrkesintroduktion naturbruk, Bygg- och anläggningsprogrammet och Yrkesintroduktion bygg

Jonas Ruud

Kurator Fordons- och transportprogrammet, Yrkesintroduktion fordon och Språkintroduktion (SPRINT)

Petra Smith

SYV Fordons- och transportprogrammet, Yrkesintroduktion fordon, Språkintroduktion (SPRINT) och Yrkesintroduktion naturbruk

Linnéa Hedman

SYV Naturbruksprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet och Yrkesintroduktion bygg

Sabina Bergström

SYV Språkintroduktion

Anna Rollgard

Speciallärare och förstelärare i specialpedagogik IM

Ivonne Brunåker Stevens

Skolpsykolog
Uppdaterad: