Elevhälsan

Programförkortningar som används här på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram (det står även en till programförkortning bakom som beskriver vilket program som avses, t ex IMBA, IMFT och IMNB)
  • IND = Individuella alternativet
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet

Sabina Bergström

Studie- och yrkesvägledare
FT, IMFT

Linn Brandelius

Kurator
EE, IMNB, NB, VF

Linnéa Nordenås

Studie- och yrkesvägledare
BA, EE, IMBA, IMVF, VF

Magnus Holt

Programrektor
BA, EE, IMBA, IMVF, VF

Arvid Jägersson

Elevhälsosamordnare
.

Annie Karlsson (ANK)

Speciallärare & Lärare FT
SH, RE, HI

Maria Löf

Skolsköterska
Sitter i "Vita Huset"

Max Michael

tf. Programrektor
FT, IMFT

Ulla Nestor (UNE)

Vik. Speciallärare NB
Ämne:

Anna-Karin Oterhals

Programrektor
IMNB, IND, NB

Anna Rollgard (ARO)

Speciallärare & Förstelärare IMNB
MA, SV, Idrott

Jonas Ruud

Kurator
FT, IMFT, SPRINT

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
IMNB, IND, NB

Eva Stridsman (EVS)

Speciallärare BA, EE, VF
Lärare MA
Uppdaterad: