Elevhälsan

Lena Sahlin

Programrektor Yrkesintroduktion NB och FT, SPRINT och Fordon

Magnus Holt

Programrektor Naturbruk, Bygg- och anläggning och IMYRKBA

Arvid Jägersson

Elevhälsosamordnare

Margaretha Lundqvist

Skolsköterska Fordon- och transportprogrammet, IMYRK Fordon, SPRINT, Naturbruksprogrammet, IMYRK Naturbruk

Sabrina Österman Pauksens

Skolsköterska IMYRK Bygg

Måns Nilsson

Skolpsykolog

Petra Smith

SYV, Fordon- och transportprogrammet, IMYRK Fordon, IMYRK Naturbruk samt SPRINT

Linnea Hedman

SYV, Naturbruksprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet samt IMYRK Bygg

Anna Rollgard

Speciallärare och förstelärare i specialpedagogik IM
21 augusti 2018