Elevhälsan

Sabina Bergström

Studie- och yrkesvägledare
Fordon- och transportprogrammet, Introduktionsprogram FT

Linn Brandelius

Kurator Naturbruksprogrammet, Yrkesintroduktion naturbruk, El och VF

Ivonne Brunåker Stevens

Skolpsykolog

Erbjuder elever samtalskontakt och kan efter bedömning vidareremittera elever till andra instanser. Vidare så kan skolpsykologen erbjuda handledning och konsultation till pedagogisk personal, vissa fortbildningsinsatser samt vara behjälplig vid utredningar.
Psykolog finns också för gymnasieungdomar att tillgå på Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången.

Tid kan bokas via skolskolsköterska eller kurator, men elev eller vårdnadshavare kan också själva ta kontakt med mottagningen.

Linnéa Hedman

Studie- och yrkesvägledare
Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet, samt Introduktionsprogram BA och VF

Magnus Holt

Programrektor
Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet, samt Introduktionsprogram BA och VF

Arvid Jägersson

Elevhälsosamordnare

Elevhälsosamordnaren har det övergripande ansvaret för hanteringen av elevers närvaro/frånvaro och elevers rätt till studiemedel från CSN. Samordnare ansvarar också för rutiner och styrdokument knutna till elevhälsans arbete.

Annie Karlsson

Speciallärare sh, hi, re Fordon

Maria Löf

Skolsköterska Fordons- och transportprogrammet, Yrkesintroduktion fordon, Språkintroduktion (SPRINT), Naturbruksprogrammet, Yrkesintroduktion naturbruk

Ulla Nestor

Speciallärare Naturbruk

Anna-Karin Oterhals

Programrektor
Naturbruksprogrammet, Introduktionsprogram NB, Individuellt alternativ

Anna Rollgard

Speciallärare och förstelärare i specialpedagogik IM

Jonas Ruud

Kurator Fordons- och transportprogrammet, Yrkesintroduktion fordon och Språkintroduktion (SPRINT)

Lena Sahlin

Programrektor
Fordon- och transportprogrammet, Introduktionsprogram FT

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
Naturbruksprogrammet, Introduktionsprogram NB, Individuellt alternativ

Eva Stridsman

Speciallärare Bygg El VVS
Uppdaterad: