Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Expedition

Ekeby bruk
752 63 Uppsala

Enhetsrektor

Tommy Persson

Enhetsrektor för Uppsala yrkesgymnasium

Tf Programrektor

Eva Berthagen

Tf programrektor för Elprogrammet och IMS.

Programrektor

Mattias Landén

Programrektor för:
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Skoladministratör

Lisbeth Dahlin

Sjukanmälan, reception och personalärenden.

Lärlingskoordinator Tf programrektor

Stefan nilsson
Koordinator för lärlingsutbildningarna på Uppsala yrkesgymnasium.
Tf Programrektor för Gymnasial lärlingsutbildning

Studie- och yrkesvägledare

Madeleine Engström

HT, RL, EL, IMKOK, Lärling och SPRINT

Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Kurator

Sara Frisell

HT, RL, EL, IMKOK, Lärling och SPRINT
Skolkurator ansvarar för att hjälpa elever i psykosociala frågor och arbetar i första hand förebyggande. Skolkurator samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor runt eleven.

Skolsköterska

Sabrina Österman Pauksens

HT, RL, EL, IMKOK, Lärling och SPRINT

Skolsköterska ansvarar för den medicinska kompetensen på skolan. Alla elever som börjar gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska. 
Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov. På SPRINT genomförs vaccinationer av skolsköterskan. Via skolsköterskan kan elev boka tid med skolläkare.

Skolpsykolog

Ivonne Brunåker Stevens

Psykolog finns också för gymnasieungdomar att tillgå på Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången.

Tid kan bokas via skolskolsköterska, men elev eller vårdnadshavare kan också själva ta kontakt med mottagningen.

Samordnare Elevhälsan

Arvid Jägersson

Elevhälsoamordnare på Uppsala yrkesgymnasium fungerar som en länk mellan de åtta elevhälsoteamen. Samordnaren har det övergripande ansvaret för hanteringen av elevers frånvaro och ansvarar också för rutiner som exempelvis elevhälsoplanen, planen mot diskriminering och kränkande behandling samt Uppsala yrkesgymnasiums systematiska kvalitetarbete för elevhälsan

Skolsamordnare

Elisabeth Ingelsson

Skolsamordnare, schemaläggning, IT

Restaurang Ekeby

Bordsbokning

Vaktmästare/intendent

Stig Eriksson

Inköpsassistent

Kerstin Selin

Tvätt, inköp och skolmatsansvarig

Kerstin Ahlstrand

Bibliotekarie

Christina Mattsson

Butiksledare/Butik

Viktoria Landén
Uppdaterad:

Andra sidor under: Uppsala yrkesgymnasium Ekeby