Kontakt

Kontaktuppgifter till personal på Uppsala yrkesgymnasium finns på sidorna Jälla och Ekeby.

Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby

Ekeby bruk
75275 Uppsala

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Jälla Gård
755 94, Uppsala
8 november 2017