Kontakt

Kontaktuppgifter till personal på Uppsala yrkesgymnasium finns på sidorna Jälla och Ekeby.

Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby

Ekeby bruk
752 63 Uppsala

Uppsala Yrkesgymnasium Jälla

Jälla Gård
755 94 Uppsala

Uppdaterad: