NIU Nationell idrottsutbildning

Från hösten 2020 kan du läsa Nationell idrottsutbildning på Uppsala yrkesgymnasium Ekebys lärlingsprogram.

Under omvalsperioden kan du komplettera din ansökan till gymnasiet med program på lärlingsutbildningen. Omvalsperioden är öppen 29/4 – 15/5.

På lärlingsutbildningen erbjuder vi 6 yrkesprogram i kombination med din elitidrottssatsning:
Barn- och fritidsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Valbara idrotter på Lärlingsutbildningen hos UYG Ekeby: bandy, basketboll, fotboll, innebandy och handboll

Utbildningens mål är att ge dig som idrottar en yrkesutbildning med möjlighet till fortsatta studier. Samtidigt får du möjlighet att utvecklas som idrottsutövare eller idrottsledare. Kurserna inom idrottsspecialisering, tränings- och tävlingslära, träningslära, idrottsledarskap och pedagogiskt ledarskap genomförs på entreprenad av Upplands Idrottsförbund.
På Lärlingsutbildningen hos UYG Ekeby erbjuder vi elitidrottsutbildning på NIU och en lokal idrottsutbildning; LIU.

På NIU läser eleverna 400 poäng praktiska och teoretiska idrottskurser som programfördjupning och individuellt val inom programmets 2500 poäng. Dessutom finns möjlighet att utöka programmet med 200 poäng idrottskurser.
Här kan du läsa mer och ansöka till NIU


Om du vill söka till NIU och inte är folkbokförd i Uppsala kommun är det viktigt att känna till reglerna om samverkansavtal mellan kommuner. Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) har regional antagning vilket innebär att NIU inte är riksrekryterande. Om eleven inte bor i Uppsala kommun garanteras inte en förstahandsmottagning utan eleven blir oftast mottagen i andra hand.
Ett frivilligt samverkansavtal mellan Uppsala kommun och hemkommunen kan dock upprättas vilket kan ge eleven rätt att bli mottagen i första hand. Kontakta din hemkommun för mer information.

Boende- Vi rekommenderar Uppsala Gymnasieboende. Det finns information på deras hemsida om kostnader och kontakt för specifika frågor, tillsammans med information om hur du går tillväga för att göra en intresseanmälan eller boka ett besök.
Här kan du läsa mer om Uppsala Gymnasieboende

Uppdaterad: