Introduktionsprogram

På Uppsala yrkesgymnasium Ekeby och Jälla erbjuder vi introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

På Uppsala yrkesgymnasium erbjuder vi följande introduktionsprogram:

IMY - Yrkesintroduktion

IMR- Programinriktat individuellt val

IMS- Språkintroduktion.

Uppdaterad: