Introduktionsprogram

På Uppsala yrkesgymnasium Ekeby och Jälla erbjuder vi introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller förberedas för arbetslivet. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

Introduktionsprogram på Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby

IMV - Programinriktat individuellt val

Restaurang- och livsmedel (PDF, 141 KB)

Hotell- och turism (PDF, 153 KB)

IMY - Yrkesintroduktion

Hotell- och turism (PDF, 121 KB)

Restaurang- och livsmedel (PDF, 90 KB)

IMS – Språkintroduktion

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

IMV - Programinriktat individuellt val

Bygg- och anläggning (PDF, 122 KB)

Fordon- och transport (PDF, 134 KB)

Naturbruk (PDF, 120 KB)

VVS- och fastighet (PDF, 125 KB)

IMY - Yrkesintroduktion

Fordon- och transport (PDF, 133 KB)

Naturbruk (PDF, 137 KB)

IMA - Individuellt alternativ (PDF, 150 KB)

Uppdaterad: