Introduktionsprogram

På Uppsala yrkesgymnasium Ekeby och Jälla erbjuder vi introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller förberedas för arbetslivet. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

Introduktionsprogram på Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby läsåret 20/21

IMV - Programinriktat val

Information om programinriktat val på Ekeby (pdf) (PDF, 584 KB)

IMY - Yrkesintroduktion

Information om Yrkesintroduktion på Ekeby (pdf) (PDF, 1 MB)

IMS – Språkintroduktion

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Jälla läsåret 20/21

IMV - Programinriktat val

Bygg- och anläggning (PDF, 520 KB)

Fordon- och transport (PDF, 339 KB)

Naturbruk (PDF, 338 KB)

VVS- och fastighet (PDF, 339 KB)

IMY - Yrkesintroduktion

Bygg- och anläggning (PDF, 646 KB)

Fordon- och transport (PDF, 489 KB)

Naturbruk (PDF, 357 KB)

IMA - Individuellt alternativ

IMA - Naturbruk (PDF, 384 KB)

Uppdaterad: