Idrottsutbildningar på Jälla

För elever som vill kombinera gymnasiestudier med idrott finns möjligheten till lokal idrottsutbildning LIU på Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Elever på LIU går ett vanligt gymnasieprogram där 200 poäng är idrottskurser. Kurserna idrott- och hälsa specialisering 1 och 2 dessa kurser löper på tre terminer vardera. Träningen är förlagd till måndag och onsdag förmiddag. RF-SISU Uppland har i uppdrag att samordna de idrottsliga utbildningarna på gymnasiet i Uppsala kommun.

På Uppsala Yrkesgymnasium Jälla finns LIU för atlet gym, atlet coaching, atlet pt, bandy, basket, fotboll, handboll, ishockey, innebandy och ridsport. De idrotterna kan kombineras med programmen Fordon och transport samt Bygg och anläggning.

Ansökan till LIU

Sista ansökningsdatum för läsåret 2020/2021 är den 10 februari 2020. Ansök här
Observera att detta endast är en idrottslig ansökan, ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.

Uppdaterad: