Lastbil och mobila maskiner

Är du intresserad av att arbeta med tyngre arbetsfordon och vill du lära dig att serva lastbilar? Gå fordons- och transportprogrammet med inriktning lastbil och mobila maskiner på Uppsala yrkesgymnasium jälla. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. I utbildningen ingår 15 veckors praktik.

Det här är fordons- och transportprogrammet, lastbil och mobila maskiner

Fordons- och transportprogrammet med inriktning lastbil och mobila maskiner är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium i Jälla.

Under det första året läser alla grundläggande fordonsteknik, vi gör studiebesök och provar på olika yrken i branschen. Till andra året väljer du inriktning. Då får du bland annat lära dig om maskin- och lastbilsteknik och att reparera lastbilar och mobila maskiner. Vi har utrustade verkstadshallar och erfarna yrkeslärare.

Alla elever har praktik

I alla yrkesprogram ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), alltså praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra praktikplatser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

På fordons- och transportprogrammet med inriktning lastbil och mobila maskiner kan du få grundläggande högskolebehörighet. Då väljer du kurserna svenska 2, svenska 3 (eller svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk3) samt kursen Engelska 6. Dessa kurser kan du läsa inom ramen för din yrkesexamen på 2500 p. Kurserna väljer du när du börjat på utbildningen och vi läser dem i åk2 och 3. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning.

Poängplan för lastbil och mobila maskiner (PDF, 589 KB)

8 maj 2018