Karosseri och lackering

Brinner du för bilar och är intresserad av ett hantverksyrke? Gå fordons- och transportprogrammet med inriktning karosseri och lackering på Uppsala yrkesgymnasium. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. I utbildningen ingår 15 veckors praktik.

Det här är fordons- och transportprogrammet, karosseri och lackering

Fordons- och transportprogrammet med inriktning karosseri och lackering är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Under det första året läser alla grundläggande fordonsteknik, vi gör studiebesök och provar olika yrken i branschen. Till andra året väljer du inriktning. Då får du bland annat lära dig om skarvnings- och sammanfogningsteknik och olika lackeringssystem. Vi har utrustade verkstadshallar och erfarna yrkeslärare.

Här är exempel på yrken du kan välja

Fordons- och transprogrammets inriktningar ger möjlighet till jobb som

  • personbilsmekaniker
  • bilskadereparatör
  • lastbilsmekaniker
  • lackerare 
  • maskinmekaniker

Alla elever har praktik

I alla yrkesprogram ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), alltså praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra praktikplatser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

På fordons- och transportprogrammet med inriktning karosseri och lackering kan du få grundläggande högskolebehörighet. Då väljer du kurserna svenska 2, svenska 3 (eller svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk3) samt kursen Engelska 6. Dessa kurser kan du läsa inom ramen för din yrkesexamen på 2500 p. Kurserna väljer du när du börjat på utbildningen och vi läser dem i åk2 och 3. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning.

Poängplan för karosseri och lackering (PDF, 604 KB)

8 maj 2018