Jälla

Jällaelev

Biblioteket - Böcker. Digitala resurser. Tidskrifter. Studieplatser.
Busskort och skolskjuts – regler och ansökan
Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för elever
Uppsala Yrkesgymnasium på Facebook
Ordningsregler - vi strävar efter god ordning och bra värderingar på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla.

Elevkåren

Jälla Elevkår - bli medlem i elevkåren
Följ elevkåren på Instagram: @jalla.elevkar 

Sjukdom och ledighet

Sjukanmälan görs på telefon 018 -727 70 70 (instruktion på svenska och engelska (PDF, 344 KB) eller i Dexter (endast möjligt för vårdnadshavare).

Information från CSN om studiebidrag och skolk
Läsårstider – när är det lov?
Ledighet (DOCX, 38 KB) - ansökan om ledighet ska göras på blankett.

Studieplan och val

Dexter – frånvaro och studieplan

Elevdator

Om du får fel / skada på din skoldator måste du felanmäla din dator. Felanmälan sker via bibliotekarien eller IT-teknikern (som sitter nere i källaren i vita huset).

Skolan har IT-support med bibliotekarie på plats:

  • Måndag
  • Tisdag
  • Onsdag

Skolan har IT-support med IT-tekniker på plats:

  • Tisdag
  • Torsdag
  • Fredag

Om du får fel / skada på din skoldator måste du felanmäla din dator.
Felanmälan sker här via webben.

Wi-Fi

På Jälla finns två trådlösa nät för dig som elev på skolan:

  • Skolnet_mobile trådlöst nätverk för t ex mobilen där du får tillgång till Internet. Logga in med samma uppgifter som till skoldatorn.
  • UK_Guest trådlöst nätverk för t ex mobilen där du får tillgång till Internet. Logga in med lösenordet som finns i biblioteket. UK_Guest lösenordet byts av Kommunkontoret vid början av varje månad.

Digitala resurser

Schema – skriv in ditt personnummer för att få ditt personliga schema för dagen.
Itslearning – Uppsala Yrkesgymnasium Jällas lärplattform.
Logga in med samma användarnamn och lösenord som till din dator
Dexter
Inläsningstjänst – inlästa läromedel (lösenord och användarnamn till tjänsten är skickad till din skol e-postadress)

Elevhälsa och SYV

Elevhälsa – skolsköterska, kurator, psykolog, speciallärare/specialpedag, programrektorer och elevhälsosamordnare.
SYV – studie- och yrkesvägledning

Likabehandling

Uppsala Yrkesgymnasium Jällas plan mot diskriminering och kränkande behandling (DOCX, 653 KB)
Klagomål och synpunkter
Anmälan om kränkande behandling

Uppdaterad: