Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Programrektor

Lena Salin

programrektor för IMS språkintroduktion samt El och energiprogrammet

Programrektor

Mattias Landén

Programrektor för:
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Specialpedagogiskt stöd – Stugan

Stugan har öppet alla dagar för dig som vill jobba i lugn och ro. Här finns alltid en specialpedagog som hjälper dig. Du kan få stöd med att förbättra dina studier.

Elever i behov av särskilt stöd kan få stöttning av specialpedagogerna på olika sätt; genom direkt undervisning individuellt eller i mindre grupp, hjälp med planering och strukturering av studierna, genom att erbjudas en anpassad studiemiljö och provsituation samt lämpliga kompensatoriska hjälpmedel.

Öppettider för Stugan
Måndag 8.35–11.45 och 12.45–15.00 Maria, Mathias
Tisdag 8.35–11.45 och 12.45–15.30 Maria, Mathias
Onsdag 9.30–13.00 och 13.30-15.00 Mathias, Maria, Gunilla
Torsdag 8.35–11.45 och 12.45–16.00 Mathias, Maria
Fredag 8.35–11.30 och 12.00–16.00 Mathias, Björn

Lärare matematik/ Stöd i stugan

Mathias Gustafsson Lafitte

Specialpedagog / Lärare språk

Maria Larspers

Skolsköterska

Sabrina Österman Pauksens

HT, RL, EL, IMKOK, Lärling och SPRINT

Skolsköterska ansvarar för den medicinska kompetensen på skolan. Alla elever som börjar gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska. 
Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov. På SPRINT genomförs vaccinationer av skolsköterskan. Via skolsköterskan kan elev boka tid med skolläkare.

Studie- och yrkesvägledare SYV

Madeleine Engström

Ansvarig för HT, RL, EL, IMKOK, Lärling

Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Studie- och yrkesvägledare SYV

Sabina Bergström

Ansvarig för IMS (språkintroduktion)

Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Kurator

Sara Frisell

HT, RL, EL, IMKOK, Lärling och SPRINT
Skolkurator ansvarar för att hjälpa elever i psykosociala frågor och arbetar i första hand förebyggande. Skolkurator samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor runt eleven.

Administration CSN, Frånvaro

Viktoria Landén
Uppdaterad: