Elevhälsa

Elevhälsoteamen arbetar för att stödja alla elever på Uppsala yrkesgymnasium. Det kan handla om allt från skoltrötthet till mobbning.

Våra elevhälsoteam har sjuksköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och skolpsykolog. Teamen träffas varje vecka och arbetar på olika sätt för att stödja alla elever. Det kan gälla enskilda elever, utformning av temadagar, frågor kring mobbning, droger, rasism eller jämställdhet.

Det kan också handla om skoltrötthet eller relationsproblem. Du kan komma själv, tillsammans med en kompis, lärare eller förälder.

Kontakt Jälla

Kontakt Ekeby

8 november 2017